.

Friday, February 16, 2007

1975,1979 உலகக்கோப்பையை வென்ற மேற்கிந்தியத்தீவு அணியினருக்கு பாராட்டு விழா

1975,1979 உலகக்கோப்பையை வென்ற மேற்கிந்தியத்தீவு அணியினருக்கு பாராட்டு விழா...வரும் 9வது உலகக்கோப்பையை முன்னிட்டு.

மேல் விவரங்களுக்கு

நன்றி : jamaicaobserver.com

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...