.

Sunday, March 18, 2007

வெற்றியை நோக்கி இந்தியா

பங்களாதேஸ் எதிரான இந்திய பவுலிங் சூடுபிடித்துருக்கிறது..

இந்தியா வெற்றிக் கனியை பறிக்குமா?

புலம்ப விட்டுட்டாங்களே

3 comments:

சிவபாலன் said...

பங்களாதேஸ் 81-3

அவந்திகா said...

Anna say Cheeeeeeese..:-)000)

✪சிந்தாநதி said...

இங்கே தொடரலாமே..

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...