.

Friday, March 16, 2007

பக்கிஸ்தானில் GEO TV அலுவலகத்தில் போலீஸ் ரெய்ட்

இஸ்லாமபாத்தில் ஜியோ டி.வியின் அலுவலகத்தில் போலிஸ் திடீரெனப் புகுந்து அங்குள்ளவர்களைத் தாக்கியுள்ளனர்.

பாக்கிஸ்தானின் உச்சநீதிமன்ற தலமை நீதிபதியை பதவிநீக்கம் செய்ததன் எதிரொலியாக அங்கு முஷரப்புக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. இது குறித்த செய்திகளை வெளியிடும் ஊடகங்களை அடக்கும்விதமாக இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன(Times of India).

Pak police barge into Geo TV office

Police raid Geo News office in Islamabad

பின்னூட்டத்தில் செய்தி தந்த அனானிக்கு நன்றி.

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...