.

Thursday, March 8, 2007

ஜிலானி சிகிட்சைக்காக வெளிநாடு செல்ல அனுமதி

காஷ்மீர் பிரிவினைவாத தலைவர் சையத் அலி ஷ ஜிலானி புற்றுநோய் சிகிட்சைக்காக வெளிநாடு செல்ல மைய அரசு, அனுமதி அளித்து அவருக்கு கடவுச்சீட்டை வழங்க வியாழன்று முடிவு செய்துள்ளது.
ராய்டர்ஸ் செய்தி யாஹூ வழியே

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...