.

Monday, March 19, 2007

பாக்கிஸ்தானில் ஏழு நீதிபதிகள் பதவி விலகினர்

உச்சநீதிமன்ற தலமை நீதிபதியை பதவி விலக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாக்கிஸ்தானில் 7 நீதிபதிகள் பதவி விலகினர்.

Pakistani judges resign; call for more protests

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...