.

Friday, May 11, 2007

ச:புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்த புகை பிடியுங்க

ஹாங்காங் கம்பெனி ஒன்று உருவாக்கியுள்ள இ-சிகரெட் புகைப்பழக்கத்தை கைவிட உதவுகிறது. புகையிலை இல்லாத இந்த சிகரட் பேட்டரிகொண்டு செயல்படுகிறது.

இதன் விலை தோராயமாக $208.

E-smoke, to kick the habit Reuters Video

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...