.

Wednesday, August 8, 2007

கோவாவில் பலத்த மழை: உயிர்சேதம்

பிஹார், குஜராத், உ.பியை அடுத்து கோவாவில் பலத்தமழை பெய்து உயிர்சேதம் விளைவித்துள்ளது. மஹராஷ்ற்றாவின் சில இடங்களும் மத்திய பிரதேசத்தில் சில இடங்களும் பெரும் மழையால் பாதிப்படைந்துள்ளன.

Rain fury on in Goa, MP; scene in Bihar, UP improves - The Hindu

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...