.

Tuesday, March 6, 2007

பருத்தி வீரன், மொழி - சாதனை

'இந்த செய்திக் கூற்றின்படி முதல் ஐந்து தமிழ்படங்கள் வரிசையில் முதலிடத்தை 'பருத்திவீரன்' பிடித்து ஒரு அறிமுகநடிகர் தன் முதல்படத்திலேயே சாதனை நிகழ்த்திய பெருமையை நடிகர் கார்த்திக்கு கொடுத்திருக்கிறது.

முதல் ்முதல் ஐந்து இடங்கள்:
1.பருத்திவீரன்
2. மொழி
3.பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம்
4. போக்கிரி
5. திருவிளையாடல் ஆரம்பம்

1 comment:

Anonymous said...

பருத்தி வீரன் Teamல் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...