.

Thursday, March 1, 2007

போஸ்னியாவிலிருந்து இங்கிலாந்து படைகள் விலக்கம்

இங்கிலாந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் போஸ்னியாவில் மீதமிருக்கும் இங்கிலாந்து படைகளை திரும்பப் பெறவிருக்கிறதென அறிவித்துள்ளது.

சிலநாட்களுக்குமுன் ஈராக்கிலிருந்து படைகளை திரும்பப்பெறும் அறிவிப்பை இங்கிலாந்து வெளியிட்டிருந்தது.


UK to withdraw troops from Bosnia BBC
UK troops to leave Bosnia
Britain to withdraw last troops from Bosnia after 15 years Monsters and Critics.com

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...