.

Monday, February 26, 2007

இன்று ஆஸ்கர்

79ஆவது ஆஸ்கர் விருதுவழங்கும் விழா இன்றிரவு(25/02/2007) நடைபெறுகிறது. 'சற்றுமுன்...' முடிவுகளை உடனுக்குடன் தரவிருக்கிறது.

http://www.oscar.com/

ஆஸ்கர் பரிந்துரைகள்(மதி கந்தசாமி)

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...