.

Wednesday, March 28, 2007

சற்றுமுன்:தில்லியில் 55000 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு

தில்லியில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 55000 கடைகளுக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி சீல் வைக்கும் பணி நாளையிலிருந்து துவங்கவிருக்கிறது.

Sealing of 55000 illegal shops in Delhi from Wednesday
Over 55,000 Delhi shops to face axe from Wednesday DNA
Several Delhi shops to face axe from WedTimes of India, India

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...