.

Wednesday, March 28, 2007

சற்றுமுன்: மைக்ரொசாப்ட் ஹிந்தி மென்பொருள் வெளியீடு

மைக்ரோசாப்ட்டின் Office 2007 ஹிந்தியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Microsoft 2007 Office released in HindiExpressindia.com
2007 Microsoft Office Goes Desi EFYTimes
Microsoft releases 2007 Office in Hindi CIOL

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...