.

Tuesday, March 20, 2007

5 வது நாளாக முடங்கியது பாராளுமன்றம்

நந்திகிராம பிரச்சனை தொடர்பாக எதிர்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பாராளுமன்றம் தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக இன்றும் முடங்கியது.

Yahoo - Tamil

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...