.

Monday, April 2, 2007

சிகரெட் விற்பனையில் சரிவு

சிகரெட்டுக்கான 33% வரி உயர்வினால், விற்பனை மந்தமாகி உள்ளது. மதிப்புக் கூட்டு வரியை 12.5 சதவிகிதமாக ஆக்கியதன் விளைவினால், புகை பிடித்தல் குறையும் என்று ஐடிசி கவலை தெரிவிதுள்ளது.

The Statesman :: ITC expects dip in cigarette sales

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...