.

Tuesday, June 26, 2007

ச: பெங்களூருவில் வருமானவரி சோதனைகள்

பெங்களூருவிலும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலும் உள்ள வீடு/மனை விற்பனையாளர்களின் சுமார் 20 வீடுகளில் வருமானவரி அதிகாரிகள் காவல்துறையின் உதவியோடு அதிரடி சோதனை நடத்திவருகின்றனர். சோதனைக்கு உட்பட்பட்டவர்களின் பெயர்களையும் காரணங்களையும் வெளியிட மறுத்துவிட்டனர்.

The Hindu News Update Service

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...