.

Monday, March 5, 2007

ஆஸ்திரேலியா வீரர் சைமண்ட்ஸ் உடல்தகுதியில் முன்னேற்றம்

காயம் காரணமாக உலகக்கோப்பையில் இடம்பெறுவாரா என எதிர்பார்க்கப்படும் ஆஸ்திரேலியா வீரர் சைமண்ட்ஸ் இன்று வலைப் பயிற்சியில் பங்கேற்றார். மேல் விவரங்களுக்கு

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...