.

Monday, March 5, 2007

காமில்லா சார்லஸ்க்கு கர்ப்பபை நீக்க ஆபரேஷன்


பிரிட்டனின் இளவரசர் சார்லஸ்ஸின் மனைவியும், கார்ன்வால் சிற்றரசியுமான 59 வயதான காமில்லா பார்க்கர் பௌல்ஸ் கர்ப்பை நீக்கும் அறுவை சிகிட்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனையொன்றில் சேர்க்கப் பட்டிருக்கிறார்.


DNA - World - மேல் விவரங்களுக்கு.....

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...