.

Friday, March 2, 2007

பணவீக்கம் குறைந்தது: 6.05%

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பின் எதிரொலியாய் மொத்த கொள்முதல் விலை குறைந்தது, இதனால் பணவீக்கமும் குறைந்துள்ளது.

Inflation cools to 6.05%
பணவீக்க விகிதம் 6.05 சதவிகிதமாக குறைந்தது

1 comment:

Anonymous said...

Good News! They Should keep below 5.5

Pls see this also http://www.ibnlive.com/news/chidambarams-postbudget-interview/34915-7.html

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...