.

Friday, March 9, 2007

மேற்கிந்தியத்தீவுகள் 85 ஆல் அவுட்

இன்று நடந்த பயிற்சி போட்டியில் மேற்கிந்தியத்தீவுகள் 85 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்தது! முனாஃப் படேல் 4 விக்கெட்டுகளையும் பதான் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்!

விரிவான் ஸ்கோர்களுக்கு
http://content-usa.cricinfo.com/wc2007/engine/match/247453.html

COME ON, INDIA!!!

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...