.

Sunday, July 8, 2007

புதிய உலக அதிசயங்கள் அறிவிப்பு

பல கோடி மனிதர்களின் பங்களிப்பில் இணையத்தில் கருத்துக் கணிப்பு நிகழ்த்திய ஆய்வில் புதிய ஏழு உலக அதிசயங்களாக அறிவிக்கப்பட்டவை:
1.தாஜ் மஹால், இந்தியா
2.சீன நெடுஞ்சுவர், சீனா
3.பெட்ரா, ஜோர்டன்
4.கிறிஸ்துவின் சிலை, பிராசில்
5.சிசென் இட்சாவிலுள்ள மாயன் அழிவுகள்,மெக்சிகோ
6.மாச்சு பிச்சு, இங்கா பேரரசின் மலைவாழ் குடியிருப்பு, பெரு
7. கொலொசியம்,ரோம்,இத்தாலி
இதற்கான பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

மேலும்...World | Africa - Reuters.com

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...